Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς:International English Language Testing System (IELTS)

  • International English Language Testing System (IELTS)

    Πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και κυβερνητικές υπηρεσίες αλλοδαπών απαιτούν ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψης και αδειοδότησης, την πιστοποίηση γλωσσικών δεξιοτήτων στα αγγλικά. Οι οργανισμοί αυτοί χρησιμοποιούν oλοένα και περισσότερο την εξέταση IELTS. περισσότερα »

Michigan State University Exams (MSU)

Business Language Testing Service (BULATS)

  • Τι είναι το BULATS

    Image of Business Language Testing Service (BULATS)Μέτρο Σύγκρισης στη Γλωσσομάθεια Καλώς ορίσατε στις εξετάσεις του μέλλοντος. Το BULATS είναι ένα μοναδικό, ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα αξιολόγησης της γλωσσομάθειας στην αγγλική και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. περισσότερα »

Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς: Test of English as a Foreign Language-TOEFL

  • Η αύξηση του αριθμού των υποψηφίων για μεταπτυχιακά προγράμματα έχει οδηγήσει στην αύξηση του ανταγωνισμού και στην ανάγκη επίτευξης υψηλών αποτελεσμάτων στο TOEFL. Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε υψηλά αποτελέσματα έτσι ώστε να γίνετε δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής σας. Τα αποτελέσματα των φοιτητών μας, είναι τα υψηλότερα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Ικανοποιούν τις απαιτήσεις των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα οποία οι φοιτητές θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. περισσότερα »