Ελληνοαμερικανική Ένωση – Hellenic American Union (HAU)

City and Guilds

  • Πιστοποιήσεις Αγγλικών City & Guilds

    Οι πιστοποιήσεις Αγγλικών του City & Guilds είναι σχεδιασμένες με τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των ηλικιών. Ο οργανισμός διαθέτει πιστοποιήσεις για παιδιά ηλικίας 8 έως 13 ετών, καθώς και για εφήβους και ενήλικες αλλά και για άτομα που επιζητούν απλώς την πιστοποίηση σε εξειδικευμένα αγγλικά και Business English.

    Οι πιστοποιήσεις των επιπέδων B1, B2, C1 και C2 είναι αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού). περισσότερα »