Αγγλικά για Επαγγελματίες Οδηγούς Taxi

 • taxi-drivers

  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες οδηγούς που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας στο περιβάλλον εργασίας.

  Ενσωματώνοντας ειδικό λεξιλόγιο το πρόγραμμα ειδίκευσης καλύπτει θέματα για τον κλάδο των μεταφορών. περισσότερα »

Επαγγελαμτικά Αγγλικά για Call Centers

 • call-centers

  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες στα τηλεφωνικά κέντρα που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας στο περιβάλλον εργασίας τους.

  Ενσωματώνοντας ειδικό λεξιλόγιο το πρόγραμμα ειδίκευσης καλύπτει θέματα επικοινωνίας του κλάδου. περισσότερα »

Αγγλικά για Management

 • management-1management-2

  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες του κλάδου που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους.

  Ενσωματώνοντας ειδικό λεξιλόγιο το πρόγραμμα ειδίκευσης καλύπτει θέματα ορολογίας management. περισσότερα »

Αγγλικά για Ηλετρολόγους

 • electricianelectronics

  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους.

  Ενσωματώνοντας ειδικό λεξιλόγιο το πρόγραμμα ειδίκευσης καλύπτει θέματα συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών εννοιών, τύπους καλωδίων, ηλεκτρικών εισόδων των υπηρεσιών, την εγκατάσταση συσκευών και κωδικούς των ηλεκτρικών καλωδίων. περισσότερα »

Αγγλικά για Επαγγελματίες Αθλητές

 • sports

  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες αθλητές που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους.

  Ενσωματώνοντας ειδικό λεξιλόγιο το πρόγραμμα ειδίκευσης καλύπτει θέματα όπως το πεδίο του παιχνιδιού, τους κανόνες του παιχνιδιού, τον εξοπλισμό, τους παίκτες και πρωταθλήματα για τα πιο δημοφιλή αθλήματα στον κόσμο. περισσότερα »