Αγγλικά για την Πολιτική Αεροπορία

 • civil-aviation

  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες αεροπόρους που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας στο περιβάλλον εργασίας.

  Ενσωματώνοντας ειδικό λεξιλόγιο το πρόγραμμα ειδίκευσης καλύπτει θέματα όπως τα μέρη και τις διαδικασίες αεροσκαφών, απογείωση-συμβάντα διαδρομής, διαδικασίες εκφόρτωσης και τους κινδύνους της πτήσης. περισσότερα »

Αγγλικά για τον κλάδο Πετρελαίου

 • petroleum-1petroleum-2

  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες του κλάδους που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους.

  Ενσωματώνοντας ειδικό λεξιλόγιο το πρόγραμμα ειδίκευσης καλύπτει θέματα όπως τα είδη των εξέδρων άντλησης πετρελαίου, πετρελαίου χαρτογράφηση, μηχανικά συστήματα άντλησης πετρελαίου και τη διαδικασία διάτρησης. περισσότερα »

Αγγλικά Χρηματοοικονομικού κλάδου

 • finance

  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους στο περιβάλλον εργασίας τους.

  Ενσωματώνοντας ειδικό λεξιλόγιο το πρόγραμμα ειδίκευσης καλύπτει θέματα όπως τραπεζικές, επενδυτικές, σταδιοδρομία, επιχειρηματικές δραστηριότητες και ασφάλιση. περισσότερα »

Επαγγελματικά Αγγλικά για Υδραυλικούς

 • plumbing

  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες υδραυλικούς που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας στο περιβάλλον εργασίας.

  Ενσωματώνοντας ειδικό λεξιλόγιο το πρόγραμμα ειδίκευσης καλύπτει θέματα όπως κοινά εργαλεία, σωλήνες, εγκαταστάσεις συσκευών, σηπτική συστήματα και την αντιμετώπιση προβλημάτων. περισσότερα »

Επαγγελματικά Αγγλικά για Οικοδομικό κλάδο

 • buildingsΈνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες της οικοδομικής που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους.

  Ενσωματώνοντας ειδικό λεξιλόγιο το πρόγραμμα ειδίκευσης καλύπτει θέματα όπως εργαλεία, θεμέλια, δομές στέγες και το φινίρισμα. περισσότερα »