Αγγλικά για Μηχανική Αυτοκινήτων

 • mechanics

  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες μηχανικούς που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους.

  Ενσωματώνοντας ειδικό λεξιλόγιο το πρόγραμμα ειδίκευσης καλύπτει θέματα εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα αυτοκινήτων, τη συντήρηση και την επισκευής αμαξωμάτων. περισσότερα »

Επαγγελματικά Αγγλικά για Ιατρούς

 • medical

  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες της ιατρικής που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας στο περιβάλλον εργασίας.

  Ενσωματώνοντας ειδικό λεξιλόγιο το πρόγραμμα ειδίκευσης καλύπτει θέματα όπως υπάλληλοι νοσοκομείων, τα μέρη του σώματος, φροντίδα των ασθενών, κοινές ασθένειες και τις επιλογές σταδιοδρομίας. περισσότερα »

Επαγγελματικά Αγγλικά για το Ναυτικό

 • merchant-navynavyΈνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους ανθρώπους που υπηρετούν στο ναυτικό και θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας στο περιβάλλον εργασίας.

  Ενσωματώνοντας ειδικό λεξιλόγιο το πρόγραμμα ειδίκευσης καλύπτει θέματα όπως τα μέρη του πλοίου, ναυτική ορολογία, τα είδη των πλοίων, όπλα, ναυσιπλοΐα και άλλα. περισσότερα »

Επαγγελματικά Αγγλικά για Αγροτικό κλάδο

 • agricultureenvironmental-science

  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες της γεωργίας που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους.

  Ενσωματώνοντας ειδικό λεξιλόγιο το πρόγραμμα ειδίκευσης καλύπτει θέματα όπως της προετοιμασίας του εδάφους, μεθόδους σποράς, γεωργικό εξοπλισμό, τα ζώα και τη βιολογική γεωργία. περισσότερα »

Επαγγελματικά Αγγλικά για Τραπεζικό κλάδο

 • banking

  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες τραπεζών που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους.

  Ενσωματώνοντας ειδικό λεξιλόγιο το πρόγραμμα ειδίκευσης καλύπτει θέματα τραπεζικών λογαριασμών, τη σταδιοδρομία, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, τα είδη των τραπεζών και του κανονισμούς. περισσότερα »