Αγγλικά για επαγγελματίες Μηχανικούς

 • engineering

  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες μηχανικούς που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας στο περιβάλλον εργασίας.

  Ενσωματώνοντας ειδικό λεξιλόγιο το πρόγραμμα ειδίκευσης καλύπτει θέματα όπως εργαλεία, υλικά, τους αριθμούς, τις έννοιες της μηχανικής, τη μετατροπή των μετρήσεων και τις επιλογές σταδιοδρομίας. περισσότερα »

Αγγλικά για επαγγελματίες της Αεροπορίας

 • air-force

  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους ανθρώπους που υπηρετούν, ή έχουν την πρόθεση, να χρησιμεύσει στους επαγγελματίες στην εναέρια κατανομή των ενόπλων δυνάμεων που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας στο περιβάλλον εργασίας.

  Ενσωματώνοντας ειδικό λεξιλόγιο το πρόγραμμα ειδίκευσης καλύπτει θέματα όπως οι εξής: των μερών, τα είδη και τις λειτουργίες των αεροσκαφών, η οργάνωση και κατάρτιση των δυνάμεων, το φάσμα των αεροπορικών ειδικοτήτων, τα είδη και τα χαρακτηριστικά των όπλων της Πολεμικής Αεροπορίας, τακτική και τη στρατηγική. περισσότερα »

Αγγλικά για επαγγελματίες της Νομικής

 • law

  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους.

  Ενσωματώνοντας ειδικό λεξιλόγιο το πρόγραμμα ειδίκευσης καλύπτει θέματα όπως τις βασικής νομικές έννοιες, δικαστικές διαδικασίες, νομικές τιμολόγηση, αποδεικτικά στοιχεία και το διεθνές δίκαιο. περισσότερα »

Αγγλικά για Επιχειρήσεις – Business English

 • business-english

  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας στο περιβάλλον εργασίας.

  Ενσωματώνοντας ειδικό λεξιλόγιο το πρόγραμμα ειδίκευσης καλύπτει θέματα όπως λήψη συστάσεις, πληροφορίες για τις αμοιβές, άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με διαφορετικούς πολιτισμούς, τα πρότυπα ποιότητας και την επιχειρηματική στρατηγική. περισσότερα »

Αγγλικά για επαγγελματίες στον κλάδο του Τουρισμού

 • tourism

  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες του τουρισμού που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας στο περιβάλλον εργασίας.

  Ενσωματώνοντας ειδικό λεξιλόγιο το πρόγραμμα ειδίκευσης καλύπτει θέματα όπως κρατήσεις, τα προβλήματα υγείας, οικονομικά ζητήματα, περιηγήσεις και τις επιλογές σταδιοδρομίας. περισσότερα »